Skip to main content
Eiropas Savienības karogs Eiropas Savienības karogs
Learning corner

Mācību metodiskais palīglīdzeklis dzimumu stereotipu kliedēšanai pamatskolas vecākajās klasēs

Vecuma grupa
Vecums no 12 līdz 15 gadiem
Temats
Pilsoņu tiesības
Materiāla veids
Rīki skolotājiem

Vairāk par to pašu tematu

Ardievas viesabonēšanas maksai

Kopš 2017. gada ES iedzīvotājiem, ceļojot uz citām dalībvalstīm, vairs nav jāmaksā viesabonēšanas maksa par zvaniem, īsziņām vai sērfošanu internetā.

ES stratēģija bērnu tiesībām

Eiropas Komisija nāk klajā ar vēsturē pirmo bērnu tiesību stratēģiju, kuras mērķis ir nodrošināt aizsardzību un atbalstu visiem bērniem neatkarīgi no ...

Kādas ir ES vērtības?

Visās ES valstīs ir kopīgas pamatvērtības, kas veido brīvas sabiedrības pamatus. ES aizsargā šīs kopīgās vērtības, lai nodrošinātu iekļaušanu, iecietī...