Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Learning corner
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Ιανουαρίου 2024Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαγωνισμός «ImagineEU» — Εσείς αποφασίζετε!

Πρόσφατα, ο διαγωνισμός «ImagineEU» κάλεσε τους μαθητές και τις μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μάθουν περισσότερα σχετικά με την ενεργή συμμετοχή στα κοινά στην ΕΕ.

""

Τώρα είναι η σειρά σας να ανακαλύψετε τις ιδέες τους και να ψηφίσετε τα πιο ενδιαφέροντα βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα βίντεο! Βοηθήστε μας να αποφασίσουμε ποια ομάδα θα κερδίσει ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες.

Ο διαγωνισμός εστιάζει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ), ένα βασικό εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας στην ΕΕ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Τα σχολεία μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την εργαλειοθήκη «Η δημοκρατία της ΕΕ σε δράση — Πείτε την άποψή σας με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» για να προετοιμαστούν για τον διαγωνισμό. Η εργαλειοθήκη αυτή, η οποία διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες με εκπαιδευτικά βίντεο και δραστηριότητες που καλύπτουν διάφορα θέματα.

Η ψηφοφορία διαρκεί ως τις 28 Ιανουαρίου.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Ιανουαρίου 2024 (Τελευταία επικαιροποίηση την/στις: 11 Ιανουαρίου 2024)
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Type of content
News