Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Learning corner

Δικτύωση με άλλους εκπαιδευτικούς

Βρείτε σχολεία για να συνεργαστείτε, καθηγητές για να ανταλλάξετε εμπειρίες, σεμινάρια και περισσότερες πληροφορίες που παρέχουν τα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Κατευθυντήριες γραμμές

Disinformation guidelines cover

Οι κατευθυντήριες γραμμές συγκεντρώνουν την παιδαγωγική και την πρακτική σε ένα εύχρηστο μορφότυπο. Συμβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο ψηφιακός γραμματισμός και παρέχουν χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τη δυναμική και τις μορφές της παραπληροφόρησης.

Graphic detail from the cover

Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις δυνατότητες που έχει η χρήση εφαρμογών ΤΝ και δεδομένων στην εκπαίδευση και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους.

Διδασκαλία συγκεκριμένων θεμάτων

Ψάχνετε ιδέες από συναδέλφους σας σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας ενός συγκεκριμένου θέματος;
Ρίξτε μια ματιά σε χρήσιμους συνδέσμους που έχουμε επιλέξει:

scientix

Η Scientix είναι η κοινότητα της επιστημονικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Στόχος της είναι να προωθήσει και να στηρίξει μια πανευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητών και φορέων χάραξης πολιτικής με σκοπό να εμπνεύσει τους φοιτητές να σταδιοδρομήσουν στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM).
(Πολύγλωσσος ιστότοπος)

climate coalition

Η συμμαχία «Εκπαίδευση για το κλίμα» είναι η ευρωπαϊκή συμμετοχική εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τη στήριξη των αλλαγών που απαιτούνται για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης κοινωνίας.
(Ιστότοπος στα αγγλικά)

Blue Charter

Το δίκτυο ευρωπαϊκών γαλάζιων σχολείων είναι μια πρωτοβουλία που συνδέει διάφορες οργανώσεις, έργα και ανθρώπους που συμβάλλουν στον ωκεανογραφικό γραμματισμό και στη βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών.
(Ιστότοπος στα αγγλικά)

Radicalisation Awareness Network

Το δίκτυο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση (επαγγελματίες του RAN) συνδέει επαγγελματίες πρώτης γραμμής από ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού σε όλες τις μορφές του.
(Ιστότοπος στα αγγλικά)