Skip to main content
Learning corner

EU vinnare av Nobels fredspris 2012

EU fick 2012 års fredspris för sitt arbete för fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter.

EU beslutade att prispengarna på 930 000 euro skulle gå till barn som inte har möjlighet att växa upp i fred. EU sköt dessutom till egna pengar och mer än fördubblade prissumman till 2 miljoner euro. Hittills har över 28 000 barn kunnat delta i fyra skolprojekt i konfliktområden.

För att förvalta arvet från fredspriset och hjälpa fler konfliktdrabbade barn att gå i skolan kommer EU att fortsätta initiativet de kommande åren. För 2013 fördubblade EU återigen anslagen och satte av 4 miljoner euro till pågående och nya projekt.

Nobels fredspris 2012

I sin prismotivering framhöll den norska Nobelkommittén EU:s stabiliserande roll som har bidragit till att omforma största delen av Europa från en krigens till en fredens kontinent.

Enligt kommittén är EU:s viktigaste resultat att det har ”bidragit till fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter”.

EU:s verksamhet representerar ”folkens förbrödring” och utgör en form av de ”fredskongresser” som Alfred Nobel anger som kriterier för fredspriset i sitt testamente från 1895.

EU är den 21:a internationella organisation som tilldelats priset sedan 1901.

Prisutdelningen

Priset delades ut i Oslo den 10 december av den norska Nobelkommitténs ordförande. EU företräddes av Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy, EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europaparlamentets talman Martin Schulz. Den traditionella Nobelföreläsningen hölls gemensamt av Herman Van Rompuy och José Manuel Barroso. Fyra barn och ungdomar följde med EU-delegationen till Oslo för att ta emot priset. De var vinnarna i en webbtävling som EU hade organiserat.

Tävlingen

Inför prisutdelningen anordnade EU:s institutioner och Europeiska ungdomsforumet en tävling där man uppmanade barn och ungdomar att förklara vad freden i Europa innebär för dem.

Barnen mellan 8 och 12 år fick rita en teckning. Ungdomarna mellan 13 och 24 år skrev en kort text. Det kom in cirka 5 400 bidrag. Vinnarna valdes av en jury med serieboksförfattaren Jean Van Hamme som ordförande. En av vinnarna röstades fram på Facebook.

Vinnarna

De fyra vinnarna ingick i den officiella EU-delegation som åkte till Oslo för att ta emot fredspriset. De var med på både prisutdelningen den 10 december och Nobelpriskonserten den 11 december.

”Nobels fredspris 2012 är inte bara ett erkännande av Europeiska unionens tidigare arbete: Det är också framåtblickande”, framhöll ledarna för de tre EU-institutionerna. ”Det är därför vi vill att Europas unga, som ärver en fredlig kontinent och som ansvarar för Europas framtid, är med oss i Oslo.”

Enkät om EU och Nobelpriset

eurobarometer.jpg
© European Union

Diagram med resultaten av enkäten om inställningen till EU som vinnare av Nobels fredspris © EU

De viktigaste resultaten:

  • 3/4 håller med om att fred och demokrati är EU:s viktigaste bedrifter.
  • 2/3 är stolta över att EU fick fredspriset.
  • 6 av 10 tycker att det var rätt att ge EU fredspriset och tror att det kommer att förbättra EU:s image.
  • En majoritet i Grekland, Nederländerna, Slovenien, Sverige och Österrike tycker inte att EU borde ha fått priset och tror inte att det kommer att förbättra EU:s image.

Läs hela enkäten