Skip to main content
Learning corner

Il-pjan tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet tat-tfal

Grupp ta’ età
Sa 9 sninEtà minn 9 snin sa 12-il sena
Suġġett
Id-Drittijiet taċ-Ċittadini
Tip ta’ materjal
Fuljett

Pubblikazzjonijiet relatati

eu_strategy_on_the_rights_of_the_child.jpg

Strateġija tal-UE dwar id-drittijiet tat-tfal

Il-Kummissjoni Ewropea qed tippreżenta l-ewwel Strateġija dwar id-Drittijiet tat-Tfal li qatt saret biex tiżgura l-protezzjoni u l-appoġġ għat-tfal ko...

Grupp ta’ età
Età minn 12-il sena sa 15-il sena'Il fuq minn 15-il sena

Fuq l-istess tema

geo-blocking2.png

Imblukkar ġeografiku u xiri onlajn

Il-bejjiegħa għandhom jagħtu lix-xerrejja l-istess aċċess għall-oġġetti u s-servizzi kull fejn ikunu fl-UE. Inkella jkun qed isir dak li jissejjaħ “im...

goodbye_roaming_fees.png

It-tmiem tat-tariffi tar-roaming

Mill-2017 ’l hawn, iċ-ċittadini tal-UE li jivvjaġġaw fi Stat Membru ieħor ma għadhomx iħallsu t-tariffi tar-roaming biex iċemplu, jibagħtu messaġġ jew...

Hands holding signs with cross and checkmark
  • Highlighted

Kwiżż dwar is-Suq Uniku

Is-suq uniku tal-UE jippermetti li oġġetti, servizzi, kapital u nies jiċċaqilqu liberament madwar il-pajjiżi tal-UE. Kemm taf dwarha? Għamel il-kwiżż tagħna.