Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Learning corner

План на Европейския съюз за правата на децата

Възрастова група
До 9 години9–12 години
Тема
Права на гражданите
Вид материал
Брошура

Свързани публикации

Европейската комисия представя първата по рода си Стратегия за правата на детето, чиято цел е да се гарантира защита и подкрепа за всички деца независ...

Възрастова група
12–15 годиниНад 15 години
Тема
Права на гражданите
Вид материал
Видео

Повече по темата

Геоблокиране и пазаруване онлайн

Търговците на дребно трябва да предоставят на пазаруващите един и същ достъп до стоки и услуги, независимо в коя страна от ЕС се намират те. Ако не го...

Кои са ценностите на ЕС?

Всички държави от ЕС споделят определени основни ценности, формиращи основата на свободното общество. ЕС защитава тези споделени ценности, за да гаран...

Педагогически инструментариум в помощ на борбата с половите стереотипи в средното училище

Инструментариумът е предвиден за учители в средното училище и за ученици на възраст 14–15 години. Целта му е да помогне на учителите да организират дискусии в час и да се борят сполучливо със стереотипизирането по полов признак, като си служат с примери от транспортния сектор.

Педагогически инструментариум в помощ на борбата с половите стереотипи в средното училище

Инструментариумът е предвиден за учители в средното училище и за ученици на възраст 14–15 години. Целта му е да помогне на учителите да организират дискусии в час и да се борят сполучливо със стереотипизирането по полов признак, като си служат с примери от транспортния сектор.