Přejít na hlavní obsah
Learning corner

Plán Evropské unie pro práva dětí

Věková skupina
Téma
Typ materiálu
  • Brožura

Související publikace

eu_strategy_on_the_rights_of_the_child.jpg

Evropská komise představuje vůbec první strategii v oblasti práv dítěte – jejím cílem je zajistit ochranu a podporu všem dětem bez ohledu na jejich pů...

Věková skupina
  • 12 až 15 let
  • 15 let a více

Další tematické materiály

""

Tento soubor pedagogických materiálů má učitelům poskytnout praktické pokyny související s výstavou Art in Democracy ("Umění v demokracii ").

women's rights demonstration

V otázce práv žen má za sebou Evropa už dlouhý kus cesty. Pandemie ale nyní těžce vydobyté postavení žen ohrožuje. Podívejte se na video mapující historii boje za rovnovprávnost pohlaví.

ipschool
  • Highlighted

Projekt IdeasPowered@School ve všech jazycích poskytuje učitelům a studentům všech věkových kategorií a úrovní různé vzdělávací materiály na téma duševního vlastnictví.

eu_values_video.png

Všechny země EU sdílejí určité ústřední hodnoty, které tvoří základ svobodné společnosti. EU tyto společné hodnoty střeží, aby zajistila inkluzi, tole...

Hands holding signs with cross and checkmark
  • Highlighted

Jednotný trh EU umožňuje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob v rámci zemí EU. Kolik toho o něm víte? Zjistěte to v našem kvízu.