Glavni sadržaj
Learning corner

Plan Europske unije za prava djece

Dobna skupina
Tema
Vrsta materijala
  • Brošura

Povezane publikacije

eu_strategy_on_the_rights_of_the_child.jpg

Europska komisija predstavlja prvu strategiju o pravima djeteta kako bi se svoj djeci, neovisno o njihovoj situaciji, podrijetlu, socijalnom ili borav...

Dobna skupina
  • Od 12 do 15 godina
  • Više od 15+ godina

Više o istoj temi

geo-blocking2.png

Trgovci na malo moraju kupcima omogućiti jednak pristup robi i uslugama bez obzira na to gdje se nalaze u EU-u. U protivnom dolazi do geografskog blok...

ipschool
  • Highlighted

IdeasPowered@School projekt je u okviru kojeg se stavljaju na raspolaganje obrazovni materijali na svim jezicima EU-a o intelektualnom vlasništvu za nastavnike i učenike svih dobi i razina.

treated_as_equals.jpg

Ovom se temom obrađuju neke od najistaknutijih kategorija koje se ubrajaju u širu definiciju ljudskih prava te se utvrđuju veze i sukobi između prava ...