Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Learning corner
Novinový článok5 január 2023Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Veľký posun pre Chorvátsko

Od 1. januára 2023 tvorí eurozónu už 20 krajín: Chorvátsko sa zaradilo medzi krajiny EÚ, ktoré používajú euro ako svoju menu.

Croatian euro coins 

Od 1. januára 2023 tvorí eurozónu už 20 krajín: Chorvátsko sa zaradilo medzi krajiny EÚ, ktoré používajú euro ako svoju menu. Oboznámte sa novými chorvátskymi euromincami.

Chorvátsko sa v ten istý deň pripojilo aj k schengenskému priestoru. Pokiaľ ide o ostatných 22 krajín EÚ * a štyri tretie krajiny **, ktoré tvoria schengenský priestor, chorvátski občania už nie sú povinní preukazovať sa svojím cestovným pasom pri prechode z jednej krajiny schengenského priestoru do druhej.

Viac informácií o schengenskom priestore, jeho histórii a výhodách nájdete na tejto stránke: Schengenský priestor – Rada EÚ (europa.eu)

*(Belgicko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko)

**(Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko)

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
5 január 2023
Autor/autorka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu