Direct naar de inhoud
Learning corner

Toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is van toepassing op inhoud die wordt gepubliceerd op het domein: https://learning-corner.learning.europa.eu/index_nl

De verklaring is niet van toepassing op andere inhoud of websites die op een van de subdomeinen worden gepubliceerd. Die websites en de inhoud ervan krijgen hun eigen specifieke toegankelijkheidsverklaring.

Deze website wordt beheerd door het directoraat-generaal Communicatie Zij is ontworpen om door zo veel mogelijk mensen, waaronder mensen met een handicap, te worden gebruikt.

Het moet mogelijk zijn om:

 • probleemloos tot 200% in te zoomen
 • de meeste informatie te vinden op de website door alleen een toetsenbord te gebruiken
 • de meeste informatie op de website te vinden door een moderne schermlezer en spraakherkenningssoftware (op uw computer of telefoon) te gebruiken

Deze website voldoet aan de technische norm EN 301 549 v.3.2.1 voor websites en mobiele apps. Dit komt grotendeels overeen met niveau AA van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de technische norm EN 301 549 v.3.2.1 en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA. Zie “Niet-toegankelijke content” voor meer details.

De website is voor het laatst getest op 5 december 2023.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is geëvalueerd op 8 december 2023.

De verklaring is gebaseerd op een analyse van een representatieve steekproef van webpagina’s door een door IAAP gekwalificeerde toegankelijkheidsprofessional, waarbij een combinatie van handmatige en geautomatiseerde tests is gebruikt.

Feedback

Wij kijken uit naar uw feedback over de toegankelijkheid van de Leerhoek-website. Laat het ons weten als u toegankelijkheidsproblemen bent tegengekomen:

 • Tel: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Contactformulier: Schrijf ons (gelieve geen gevoelige informatie in het formulier te verstrekken, bv. persoonlijke financiële informatie of informatie over uw gezondheid dan wel andere gevoelige onderwerpen).

De bevoegde dienst van de Commissie probeert binnen 15 werkdagen op uw feedback te reageren.

Compatibiliteit met browsers en hulptechnologie

De Leerhoek-website is ontworpen om compatibel te zijn met de volgende meest gebruikte hulptechnologieën:

 • de meest recente versie van de browsers Google Chrome en Apple Safari,
 •  in combinatie met de meest recente versies van JAWS, NVDA, VoiceOver en TalkBack.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van de Leerhoek-website is afhankelijk van de volgende technologieën voor de specifieke combinatie van webbrowser en hulptechnologieën of plug-ins die op uw computer zijn geïnstalleerd:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Niet-toegankelijke content

Ondanks onze inspanningen om de toegankelijkheid van de Leerhoek-website te waarborgen, zijn wij op de hoogte van een aantal beperkingen die we proberen op te lossen. Hieronder volgt een beschrijving van bekende beperkingen en mogelijke oplossingen. Neem contact met ons op als u op een probleem stuit dat hieronder niet is vermeld.

Bekende beperkingen voor de Leerhoek-website:

 • Toegankelijkheid van het navigatiemenu: Sommige inhoud is niet helemaal correct gecodeerd voor schermlezers. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk in maart 2024 op te lossen.
 • Feedbackformulier – foutmeldingen: Foutmeldingen in het feedbackformulier houden geen verband met het veld waarin de fout is ontdekt en geven niet duidelijk aan in welk veld de fout is ontdekt. Wij zijn van plan dit probleem in de loop van 2024 op te lossen.
 • Titels video’s: sommige video’s hebben geen titels. We werken eraan om deze toe te voegen.
 • Videospeler – toegankelijkheid met toetsenbord: We zijn op de hoogte van een aantal problemen met de toegankelijkheid van onze videospeler met een toetsenbord (bij het selecteren van de taal van de titel uit het menu is het niet mogelijk om de pijltjestoetsen te gebruiken om de gewenste taal te kiezen, dit kan alleen met de tabtoets).
 • Indeling: Sommige pagina’s bevatten geen inhoud in een hiërarchische structuur. Wij zijn van plan dit tegen maart 2024 op te lossen.
 • Sliding captcha: De problemen met de toetsenbordfocus van de slider zijn ons bekend. Wij zijn van plan dit probleem in de loop van 2024 op te lossen. De sliding captcha is niet toegankelijk voor doofblinde gebruikers.
 • EU-tijdlijn – Quiz "De EU & ik": ze zijn niet toegankelijk met uitsluitend een toetsenbord en sommige inhoud heeft een slecht kleurcontrast. Wij zijn van plan dit probleem uiterlijk in 2024 op te lossen.
 • Spellen: De meeste spelletjes zijn niet volledig toegankelijk voor gebruikers van schermlezers, bevatten geen geschikte tekstalternatieven en zijn niet alleen via een toetsenbord toegankelijk. Sommige inhoud heeft een slecht kleurcontrast. Sommige spelletjes zijn ook beschikbaar als afdrukbare versie in pdf-formaat die niet volledig toegankelijk is. Wij zijn van plan deze problemen uiterlijk in 2025 op te lossen.