Gå til hovedindholdet
Learning corner

Tilgængelighedserklæring

Denne erklæring gælder for indhold, der offentliggøres på domænet https://learning-corner.learning.europa.eu/index_da

Den gælder ikke for andet indhold eller andre websteder, der offentliggøres på nogen af underdomænerne. Disse websteder og indholdet på dem har deres egne specifikke tilgængelighedserklæringer.

Dette websted administreres af Generaldirektoratet for Kommunikation. Det er udformet, så det kan bruges af så mange mennesker som muligt, bl.a. personer med handicap.

Brugerne skal kunne:

 • zoome op til 200 % uden problemer
 • navigere rundt på det meste af webstedet kun ved brug af tastaturet
 • navigere rundt på det meste af webstedet ved hjælp af en moderne skærmlæser og talegenkendelsessoftware (på en computer eller telefon)

Dette websted er udformet i overensstemmelse med den tekniske standard for websteder og mobilapps, EN 301 549 v.3.2.1. Det følger nøje niveau "AA" i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1.

Overholdelsesstatus

Dette websted er delvist i overensstemmelse med den tekniske standard EN 301 549 v.3.2.1 og Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA. Du kan læse mere under "Ikketilgængeligt indhold".

Webstedet blev sidst testet den 5. december 2023.

Udarbejdelsen af denne erklæring

Denne erklæring blev gennemgået den 8. december 2023.

Erklæringen er baseret på en gennemgang af et repræsentativt udvalg af websider foretaget af en IAAP-kvalificeret tilgængelighedsekspert ved hjælp af en kombination af manuel og automatiseret testning.

Feedback

Hvad synes du om tilgængeligheden af Elev- og lærerhjørnets websted? Hvis du støder på problemer, kan du kontakte os via

 • Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Vores kontaktformular: Skriv til os (undlad at angive følsomme oplysninger i formularen, f.eks. informationer, der kan afsløre finansielle persondata, og oplysninger om dit helbred eller andre følsomme emner).

Vi forsøger at reagere på feedback inden for 15 arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af forespørgslen i den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen.

Kompatibilitet med browsere og hjælpeteknologier

Elev- og lærerhjørnets websted er kompatibelt med følgende mest anvendte hjælpeteknologier:

 • den seneste version af browserne Google Chrome og Apple Safari
 •  de seneste versioner af JAWS, NVDA, VoiceOver og TalkBack.

Tekniske specifikationer

Adgangen til Elev- og lærerhjørnets websted er afhængigt af følgende teknologier for at kunne fungere med den særlige kombination af webbrowser og eventuelle hjælpeteknologier eller plugins på din computer:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Ikketilgængeligt indhold

Selv om vi gør vores yderste for at sikre, at Elev- og lærerhjørnets websted er tilgængeligt, er vi klar over visse begrænsninger, som vi arbejder på at afhjælpe. Nedenfor finder du en beskrivelse af de kendte problemer og mulige løsninger. Kontakt os, hvis du støder på et problem, der ikke står på listen.

Kendte begrænsninger for Elev- og lærerhjørnets websted:

 • Navigationsmenuens tilgængelighed: Noget af indholdet er ikke blevet korrekt kodet til den bedst mulige oplevelse med en skærmlæser. Vi forventer at løse dette problem inden marts 2024.
 • Fejlmeddelelser i feedbackformularen: Fejlmeddelelser i feedbackformularen står ikke ved det felt, hvor der er fejl, og angiver ikke tydeligt, i hvilket felt der er fejl. Vi forventer at løse dette problem i løbet af 2024.
 • Videotekster: Nogle af vores videoer har ingen videotekst. Vi arbejder løbende på at tekste flere videoer.
 • Brug af videoafspillerens tastatur: Vi er opmærksomme på visse problemer med brug af tastaturet i videoafspilleren (når du vælger sprog for undertekster i menuen, er det ikke muligt at bruge piletasterne til at skifte mellem sprog. Dette kan kun gøres med tabulatortasten).
 • Hierarki for overskrifter: Nogle siders indhold er ikke hierarkisk struktureret. Vi forventer at løse dette problem inden marts 2024.
 • Sliding captcha: Vi er klar over de problemer, der er med skyderens tastaturfokus. Vi forventer at løse dette problem i løbet af 2024. Det er vigtigt at bemærke, at sliding captcha ikke er tilgængelig for døv-blinde brugere.
 • EU-tidslinjen og quizzen Dit EU: Disse sider er ikke tilgængelige udelukkende ved hjælp af et tastatur, og noget af indholdet har ringe farvekontrast. Vi forventer at løse dette problem inden 2024.
 • Spil: De fleste spil er ikke fuldt tilgængelige for brugere af skærmlæsere, de indeholder ikke gode tekstalternativer, og de er ikke tilgængelige udelukkende ved hjælp af et tastatur. Noget af indholdet har ringe farvekontrast. Visse spil give mulighed for at udskrive versioner i PDF-format, som ikke er fuldt tilgængelige. Vi forventer at løse disse problemer inden 2025.