Направо към основното съдържание
Learning corner
Известие23 Януари 2023 г.Генерална дирекция „Комуникации“

Международен ден на образованието 2023 г.

European Union, 2023 Scopes : Partial reuse prohibited, Information and education only, Non-commercial use, Special conditions to be respected

24 януари е Международният ден на образованието по света.

Този ден, приет от Общото събрание на Организацията на обединените нации през 2018 г., подчертава ролята на образованието за мира и развитието.

Според ООН 244 милиона деца и младежи не посещават училище, а 771 милиона възрастни са неграмотни. Правото им на образование е нарушено и това е неприемливо.

Образованието е най-мощното средство за прекъсване на цикъла на бедността, премахване на неравенствата между половете и стимулиране на икономическия растеж.

Темата на тазгодишния ден е „да се инвестира в хората, да се даде приоритет на образованието“. Призовава се за поддържане на силна политическа мобилизация във връзка с образованието и се очертава начина за превръщане на ангажиментите и глобалните инициативи в действия.

Институциите на ЕС и държавите членки заедно допринасят за повече от половината от цялата световна помощ за образование, като подкрепят сектора на образованието в повече от 100 държави в целия свят.

Източници

Данни

Дата на публикуване
23 Януари 2023 г.
Автор
Генерална дирекция „Комуникации“