Przejdź do treści głównej
Learning corner
Wiadomość prasowa23 stycznia 2024Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej

Międzynarodowy Dzień Edukacji 2024

European Union, 2023 Scopes : Partial reuse prohibited, Information and education only, Non-commercial use, Special conditions to be respected

24 stycznia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Edukacji.

Tak zadecydowało w 2018 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby podkreślić znaczenie edukacji dla pokoju i rozwoju.

Według danych ONZ 244 mln dzieci i młodzieży nie chodzi do szkoły, a 771 mln dorosłych to analfabeci. Nie mogą oni skorzystać z przysługującego im prawa do nauki. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.

Edukacja jest jedynym sposobem na to, by uwolnić jednostki i grupy z pułapki ubóstwa, wyrównać szanse dziewcząt i chłopców oraz pobudzić wzrost gospodarczy.

Tematem przewodnim VI Międzynarodowego Dnia Edukacji jest „nauka na rzecz trwałego pokoju”, bo kiedy na świecie jest coraz więcej przemocy, dyskryminacji, rasizmu i mowy nienawiści, pierwszorzędne znaczenie mają działania na rzecz pokoju.

Instytucje UE i państwa członkowskie wnoszą łącznie ponad połowę światowej pomocy na edukację, wspierając ten sektor w ponad 100 krajach na całym świecie.

Źródła

Informacje szczegółowe

Data publikacji
23 stycznia 2024
Autor
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej