Direct naar de inhoud
Learning corner

Netwerken met andere leerkrachten

Hier vindt u scholen om mee samen te werken, leerkrachten met wie u ervaringen kunt uitwisselen, seminars en nog veel meer informatie afkomstig van Europese netwerken.

Richtsnoeren

Graphic detail from the cover

Deze richtsnoeren zijn opgesteld om professionals in het onderwijs te helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden van AI-toepassingen en datagebruik in het onderwijs, en om hen bewust te maken van de mogelijke risico’s.

Lessen over specifieke onderwerpen

Wilt u les geven over een bepaald onderwerp? Zoekt u ideeën van collega’s?
Bekijk onze selectie:

scientix

Scientix is de gemeenschap voor wetenschapsonderwijs in Europa. Het doel is meer Europese samenwerking tussen leerkrachten, onderzoekers en beleidsmakers om studenten te inspireren om te kiezen voor een loopbaan op het gebied van STEM (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde).
(meertalige website)

climate coalition

De “Onderwijs voor klimaat”-coalitie is de Europese participatieve onderwijsgemeenschap die moet helpen de veranderingen teweeg te brengen waardoor de samenleving klimaatneutraal kan worden.
(website in het Engels)

Blue Charter

Het netwerk van Europese blauwe scholen is een initiatief dat diverse organisaties, projecten en mensen met elkaar verbindt en bijdraagt tot kennis over en duurzaam beheer van de oceaan.
(website in het Engels)

Radicalisation Awareness Network

Het netwerk voor voorlichting over radicalisering (RAN Practitioners) verbindt eerstelijnswerkers uit heel Europa die zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van gewelddadig extremisme in al zijn vormen.
(website in het Engels)