Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Learning corner

Ábhair foghlama arna gcur ar fáil ag Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide sa Choimisiún Eorpach

Más mian leat foghlaim faoin méid a dhéanann an tAontas, faoin gcaoi ar cuireadh tús leis agus faoin dóigh a n-oibríonn sé, nó más mian leat plé níos mionsonraithe a dhéanamh ar bheartais an Aontais, beidh neart inspioráide le fáil anseo agat. 

Publications

eu-and-me.jpg

Má tá tú idir 15 agus 18 mbliana d’aois, nó más múinteoir meánscoile thú ar mhaith leis eolas a chur ar an Aontas Eorpach agus ar an obair a dhéanann sé ar do shon, is duitse an foilseachán seo.

""

Ar smaoinigh tú riamh cé na tíortha de chuid an Aontais ina n-úsáidtear an euro nó cad atá i gceist le bheith mar chuid de limistéar Schengen? Cad atá sa Chomhaontú Glas don Eoraip agus conas a chuirfidh sé feabhas ar do shaol? Cad go díreach a dhéanann an tAontas duitse agus cá háit as a dtagann an t-airgead chun íoc as go léir?

eupioneers_booklet.jpg

Cé hiad na fir agus na mná a chuidigh chun an tAontas Eorpach mar atá sé sa lá atá inniu ann a bhunú?

Four European youngsters, two girls and two boys, depicted on a tandem bike with, while holding an EU flag

Is as tíortha éagsúla muid agus labhraímid teangacha éagsúla, ach is í an mhór-roinn Eorpach seo an baile seo againne ar fad.

paper hen cover

Faigh buneolas faoin Aontas Eorpach: priontáil agus fill an bhileog leis an gcluiche origami spraíúil seo a dhéanamh, cluiche a thaitneoidh thar cinn le páistí!

united in diversity map

Póstaer de léarscáil na hEorpa le pictiúir bheaga a léiríonn roinnt de na tréithe agus na traidisiúin náisiúnta atá ag gach tír.

abc-in-law.jpg

Múnlaíonn an dlíchóras a chruthaigh an tAontas Eorpach ár saol polaitiúil agus ár sochaí. Ní saoránaigh de chuid a dtíre, a mbaile nó a gceantar amháin iad daoine aonair níos mó: is saoránaigh de chuid an Aontais iad freisin.

Illustrated cover image of Travelling in Europe 2023

Tá cuid de na háiteanna saoire is mó a bhfuil tóir orthu ar domhan san Eoraip agus is fusa anois ná riamh cuairt a thabhairt orthu a bhuí leis an Aont...

THE EU  IN A NUTSHELL

Cuideoidh an cur i láthair seo leat bunghnéithe an Aontais Eorpaigh a mhíniú agus an bealach a ullmhú don phlé, agus tabharfaidh sé leideanna duit maidir le conas fanacht i dteagmháil leis an Aontas.

I ndomhan ina bhfuil an mhífhaisnéis thart timpeall orainn, tá sé ríthábhachtach scileanna measúnaithe criticiúla a chothú. Cuireann an tsraith uirlisí ar chumas oideachasóirí intinní fiosracha a ullmhú don ré dhigiteach.

Tuilleadh eolais faoi na toghcháin Eorpacha, na laethanta a reáchtálfar iad, an chaoi a reáchtáiltear iad, agus mórán eile.

Leagtar béim sa bhróisiúr seo ar an méid atá bainte amach ag an Aontas maidir le tacú le saincheisteanna a bhaineann leis an óige, tionscnaimh oideachais, fostaíochta, sláinte agus chomhshaoil ina measc ó cuireadh tús le sainordú reatha an Choimisiúin Eorpaigh in 2019.

Online products

EU&ME quiz

Cruthaíodh an tráthchlár ar líne seo do dhaltaí meánscoile chun cuidiú leo tuiscint a fháil ar bunghnéithe an AE.

memory-flag.jpg

Tá a bratach féin ag gach tír san AE. Iompaigh na cártaí agus déan iarracht na péirí bratacha a mheaitseáil.

memory-landmark.jpg

Cliceáil ar na bratacha Eorpacha agus beidh sainchomharthaí cáiliúla le feiceáil......tá gach ceann ann faoi dhó! An féidir leat na péirí a aimsiú?Ní ...

timeline_def.png

Tabhair geábh siar san am chun eolas a chur ar thréimhsí tábhachtacha sa stair, ar fhionnachtana, ar mhór-imeachtaí sa spórt agus sa tsochaí agus ar neart eile. Go leor de na nithe sin, tá lorg acu fós ar an Aontas Eorpach sa ré seo

game-dot-to-dot.jpg

Téann beirt pháiste ar thuras ar fud na hEorpa, ag ceannach cuimhneachán dá seanmháthair ar an mbealach. Bain spraoi as na poncanna a cheangal agus cuidigh le Mamó na cruthanna a aithint!

eu-puzzle.png

Ar mhaith leat puzal faoi Bhallstáit an Aontais nó faoi theangacha an Aontais a imirt? Nó an dá rud? Is féidir leat léarscáil ollmhór den Eoraip a phr...

time-machine.jpg

Tráth na gCeist ina dtástálfaidh tú an méid atá ar eolas agat faoi stair na hEorpa. Déan an spáslong a stiúradh go dtí an freagra ceart, ach seachain ...

euwiaa-nouk.png

Cabhraigh le do dhaltaí níos mó a fhoghlaim faoi thíortha an Aontais Eorpaigh ag baint úsáide as an léarscáil spraoiúil, idirghníomhach seo. Tóg turas...

lets-explorer.jpg

27 Ballstát atá san AE. Tá stair, tíreolas agus cultúr ar leith i ngach ceann díobh. Tástáil do chuid eolais i gcluiche – imir leat féin nó cuir dúshl...