Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Learning corner

Rólimirt ar chinnteoireacht an Aontais

Cluiche ionsamhlúcháin rólimeartha maidir le cinnteoireacht san Aontas, é bunaithe ar an Treoir maidir le Seacláid.

Aoisghrúpa
15 bliana nó níos sine
Réimse
Eolas faoin Aontas EorpachDlíthe agus institiúidí an Aontais Eorpaigh
Cineál an ábhair
CluicheRól-imirt

Tagann airí an Aontais, an Coimisiún Eorpach agus Parlaimint na hEorpach le chéile ar an láthair i gComhairle na nAirí chun plé agus caibidlíocht a dhéanamh agus chun vóta a chaitheamh. Glacann na rannpháirtithe leis na róil sin agus tiocfaidh siad ar réiteach go daonlathach chun na tíortha a aontú ar shaincheist na seacláide agus saoránaigh agus leasanna a dtíre féin á gcosaint ag an am céanna. Beidh díospóireacht bhríomhar ann, chomh maith le caibidlíocht idir na tíortha sna pasáistí agus, ar deireadh, caithfear vóta ar an togra reachtach nua ón gCoimisiún. Agus is annamh a bhíonn toradh an chluiche rólimeartha mar a bhíothas ag súil leis. Is iad na rannpháirtithe a rialaíonn agus a imríonn tionchar ar an bpróiseas.

Tá an cluiche rólimeartha spraíúil, cuireann sé leis an tuiscint agus leis an idirphlé ar fud an Aontais agus oibríonn sé go pearsanta agus go digiteach araon.

Cuidigh linn feabhsú!

Ar an ábhar céanna

timeline_def.png

Amlíne an Aontais Eorpaigh

Tabhair geábh siar san am chun eolas a chur ar thréimhsí tábhachtacha sa stair, ar fhionnachtana, ar mhór-imeachtaí sa spórt agus sa tsochaí agus ar neart eile. Go leor de na nithe sin, tá lorg acu fós ar an Aontas Eorpach sa ré seo

euwiaa-nouk.png

An AE: Cad atá i gceist leis?

Cabhraigh le do dhaltaí níos mó a fhoghlaim faoi thíortha an Aontais Eorpaigh ag baint úsáide as an léarscáil spraoiúil, idirghníomhach seo. Tóg turas...

epas_students_loveu.jpg

An Clár um Scoileanna Ambasadóra

Forbraíodh an uirlis oideachais Europe@school – Ceachtanna gníomhacha faoin Aontas Eorpach chun AE a thabhairt isteach sa seomra ranga.