Skip to main content
Bandiera tal-Unjoni Ewropea Bandiera tal-Unjoni Ewropea
Learning corner

Identifică și combate dezinformarea

Grupp ta’ età
'Il fuq minn 15-il sena
Suġġett
DiżinformazzjoniDiġitali
Tip ta’ materjal
Slides ta’ preżentazzjoniKitt għat-tagħlim