Přejít na hlavní obsah
Learning corner

Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení se vztahuje na obsah zveřejněný na této doméně: https://learning-corner.learning.europa.eu/index_cs

Nevztahuje se na jiný obsah či internetové stránky zveřejněné na jejích subdoménách. K takovým internetovým stránkám a jejich obsahu existují samostatná zvláštní prohlášení o přístupnosti.

Tyto stránky spravuje Generální ředitelství pro komunikaci. Jsou vytvořeny tak, aby je mohlo využívat co nejvíce lidí, včetně osob se zdravotním postižením.

Všechny osoby, které tyto internetové stránky navštíví, by měly být schopny:

 • provést bez problémů až 200% přiblížení
 • procházet většinu obsahu pouze pomocí klávesnice
 • procházet většinu internetových stránek pomocí moderního softwaru pro čtení obsahu obrazovky a rozpoznávání řeči (na počítači nebo v telefonu)]

Stránky byly vytvořeny tak, aby splňovaly technickou normu pro internetové stránky a mobilní aplikace EN 301 549 v.3.2.1. Tím se důsledně dodržuje úroveň „AA“ verze 2.1 Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG).

Míra souladu stránek

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a s úrovní „AA“ verze 2.1 Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG). Podrobnější informace najdete v části „Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti“.

Internetové stránky byly naposledy testovány 5. prosince 2023.

Vypracování tohoto prohlášení

Toto prohlášení bylo upraveno dne 8. prosince 2023.

Prohlášení vychází z přezkumu reprezentativního vzorku internetových stránek, který provedl odborník na přístupnost s kvalifikací IAAP za použití kombinace manuálního a automatického testování.

Zpětná vazba

Uvítáme veškerou vaši zpětnou vazbu ohledně přístupnosti internetových stránek „Evropa pro školy“. Dejte nám prosím vědět, narazíte-li na nějaké problémy související s přístupností stránek:

 • Tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Kontaktní formulář: Napište nám (neuvádějte žádné informace, které by mohly odhalit vaší finanční situaci, zdravotní stav nebo jakékoli jiné citlivé údaje).

Na zpětnou vazbu se snažíme odpovědět do 15 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný útvar Komise podnět obdržel.

Kompatibilita s prohlížeči a pomocnými technologiemi

Internetové stránky „Evropa pro školy“ jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s těmito nejpoužívanějšími pomocnými technologiemi:

 • s nejnovější verzí prohlížečů Google Chrome a Apple Safari
 •  v kombinaci s nejnovějšími verzemi JAWS, NVDA, VoiceOver a TalkBack

Technické specifikace

Přístupnost internetových stránek „Evropa pro školy“ závisí při práci s konkrétní kombinací internetového prohlížeče a pomocných technologií nebo pluginů nainstalovaných ve vašem počítači na těchto technologiích:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti

Víme, že navzdory našemu úsilí o zajištění maximální přístupnosti internetových stránek „Evropa pro školy“ existují stále určitá omezení, která se však snažíme napravit. Níže uvádíme popis známých omezení a možných řešení. Pokud narazíte na problém, který není uveden níže, kontaktujte nás prosím.

Známá omezení internetových stránek „Evropa pro školy“:

 • Přístupnost navigační nabídky: Určitý obsah nebyl řádně naprogramován pro zajištění co nejlepší uživatelské zkušenosti s čtečkou obrazovky. Tento problém plánujeme vyřešit do března 2024.
 • Formulář pro zpětnou vazbu – chybová hlášení: Chybová hlášení ve formuláři pro zpětnou vazbu nejsou propojena s polem, v němž byla chyba zjištěna, a není proto jasné, o které pole se jedná. Tuto otázku plánujeme vyřešit v průběhu roku 2024.
 • Textový přepis videí: Pro některá z našich videí neexistuje textový přepis. Na doplnění textového přepisu u více videí usilovně pracujeme.
 • Videopřehrávač – přístupnost prostřednictvím klávesnice: Víme o určitých omezeních přístupnosti našeho videopřehrávače prostřednictvím klávesnice (při výběru jazyka textového přepisu z nabídky není možné pro změnu jazyka použít klávesy se šipkami, ale musí se použít klávesa TAB).
 • Hierarchie nadpisů: Některé stránky nezobrazují obsah v hierarchickém pořadí. Tento problém plánujeme vyřešit do března 2024.
 • Nástroj captcha s posuvníkem: Jsme si vědomi problémů, které vznikají při ovládání posuvníku pomocí klávesnice. Tuto otázku plánujeme vyřešit v průběhu roku 2024. Je důležité poznamenat, že funkce captcha s posuvníkem není přístupná pro uživatele s vadou zraku a sluchu.
 • Časová osa EU – Kvíz EU A JÁ: Nejsou přístupné pouze pomocí klávesnice a některé části obsahu mají nízký barevný kontrast. Tento problém plánujeme vyřešit do března 2024.
 • Hry: Většina her není plně přístupná uživatelům čteček obrazovky, neobsahuje vhodné textové alternativy a není přístupné pouze pomocí klávesnice. Některé části obsahu mají nízký barevný kontrast. Některé hry nabízejí tištěné verze ve formátu PDF, které nejsou plně přístupné. Tyto problémy plánujeme vyřešit do roku 2025.