Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Learning corner

Да разпознаваме и да се борим с дезинформацията

Повече по темата

  • Highlighted

Насоки за учителите и преподавателите за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

В насоките педагогиката и практиката са обединени в лесен за използване формат: Как да накараме младите хора да се вълнуват от проверката на фактите и критичното мислене? Какви са техническите измерения на дезинформацията? Как можем да идентифицираме дълбокото фалшифициране?