Przejdź do treści głównej
Learning corner

Oświadczenie w sprawie dostępności

To oświadczenie dotyczy treści opublikowanych w domenie: https://learning-corner.learning.europa.eu/index_en

Nie odnosi się do innych treści ani stron internetowych opublikowanych w poddomenach. Strony te i ich treści będą objęte odrębnym oświadczeniem w sprawie dostępności.

Stroną zarządza Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej. Strona została opracowana z myślą o wszystkich użytkownikach, również osobach z niepełnosprawnościami.

Na stronie można:

 • bez problemu powiększać widok do 200 proc.
 • korzystać z większości elementów strony z użyciem tylko klawiatury
 • korzystać z większości elementów strony za pomocą nowoczesnego czytnika ekranu i oprogramowania do rozpoznawania mowy (na komputerze lub telefonie).

Stronę zaprojektowano tak, aby była zgodna z normą techniczną dotyczącą stron internetowych i aplikacji mobilnych EN 301 549 v.3.2.1. Odpowiada to poziomowi „AA” w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG), wersja 2.1.

Zgodność z normą i wytycznymi

Strona jest częściowo zgodna z normą techniczną EN 301 549 v.3.2.1 oraz z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 poziom AA. Więcej informacji pod nagłówkiem „Treści niedostępne”.

Ostatni test strony przeprowadzono 5 grudnia 2023 r.

Przygotowanie oświadczenia

Oświadczenie zostało zaktualizowane 8 grudnia 2023 r.

Oświadczenie opiera się na kontroli reprezentatywnej próby stron internetowych przeprowadzonej przez eksperta w dziedzinie dostępności, posiadającego akredytację IAAP, z użyciem testów ręcznych i automatycznych.

Uwagi użytkowników

Zachęcamy użytkowników do przesyłania nam uwag na temat dostępności strony internetowej „Kącik edukacyjny”. Prosimy zgłaszać nam, jeżeli dostępność treści jest z jakichkolwiek względów ograniczona:

 • Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Formularz kontaktowy: Napisz do nas (w formularzu nie należy podawać informacji szczególnie chronionych, np. osobistych informacji finansowych, informacji dotyczących zdrowia ani wszelkich innych szczególnie wrażliwych tematów).

Właściwy departament Komisji stara się udzielić odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

Kompatybilność z przeglądarkami i technologiami wspomagającymi

Strona „Kącik edukacyjny” zapewnia obsługę następujących najczęściej wykorzystywanych technologii wspomagających:

 • najnowsze wersje przeglądarek Google Chrome i Apple Safari
 •  w połączeniu z najnowszymi wersjami systemów JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack.

Specyfikacje techniczne

Dostępność strony internetowej „Kącik edukacyjny” opiera się na następujących technologiach umożliwiających jej funkcjonowanie w konkretnym zestawieniu przeglądarki internetowej z dowolną technologią wspomagającą lub wtyczką zainstalowaną na komputerze użytkownika:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript.

Treści niedostępne

Staramy się, aby strona internetowa „Kącik edukacyjny” była ogólnodostępna. Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze nie do końca tak jest, ale staramy się eliminować aktualne problemy. Poniżej opisujemy ograniczenia, o których wiemy, i potencjalne rozwiązania. Prosimy o kontakt w przypadku problemu, który nie został opisany.

Ograniczenia pod względem dostępności, o których wiemy:

 • Menu nawigacji: Niektóre treści nie zostały odpowiednio zakodowane, aby zapewnić idealny rezultat z zastosowaniem czytnika ekranu. Planujemy rozwiązać ten problem do marca 2024 r.
 • Formularz do zgłaszania uwag – komunikaty o błędach: komunikaty o błędach pojawiające się w formularzu nie są powiązane z polem, w którym wykryto błąd, i nie wskazują wyraźnie, w którym polu wykryto błąd. Planujemy rozwiązać ten problem w 2024 r.
 • Napisy w filmach: Niektóre z naszych filmów nie mają napisów. Cały czas staramy się dodawać napisy do coraz większej liczby filmów.
 • Odtwarzanie filmów – dostępność przy użyciu klawiatury: Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń naszego narzędzia do odtwarzania filmów przy użyciu klawiatury (przy wyborze języka napisów z menu nie można użyć strzałek – między językami można przechodzić wyłącznie tabulatorem).
 • Układ stron: Niektóre strony nie zawierają treści w układzie hierarchicznym. Planujemy rozwiązać ten problem do marca 2024 r.
 • Suwak captcha: Zdajemy sobie sprawę z problemów z suwakiem przy nawigacji za pomocą klawiatury. Planujemy rozwiązać ten problem w 2024 r. Warto pamiętać, że suwak nie jest dostępny dla użytkowników głuchoniewidomych.
 • Kalendarium Unii Europejskiej – Quiz „UE & JA”: treści nie są dostępne za pomocą samej klawiatury, a niektóre treści charakteryzuje niski kontrast kolorów. Planujemy rozwiązać ten problem do 2024 r.
 • Gry: Większość gier nie jest w pełni dostępna dla użytkowników czytników ekranu, nie zawiera odpowiedniego tekstu alternatywnego i nie jest dostępna przy użyciu samej klawiatury. Niektóre treści charakteryzuje niski kontrast kolorów. Niektóre gry są dostępne w wersji do druku w formacie PDF, która nie jest w pełni dostępna. Planujemy rozwiązać te problemy do 2025 r.