Направо към основното съдържание
Learning corner

Насоки за учителите и преподавателите за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

В насоките педагогиката и практиката са обединени в лесен за използване формат:  Как да накараме младите хора да се вълнуват от проверката на фактите и критичното мислене?  Какви са техническите измерения на дезинформацията? Как можем да идентифицираме дълбокото фалшифициране?

Възрастова група
Тема
Вид материал

Насоките са предназначени за учители/възпитатели в началното и училищното образование по различни предмети и с различни нива на опит и знания в тази област. По същия начин участието на допълнителен училищен персонал, като например социални психолози/социални работници/библиотекари, както и подкрепата на родителите, медийните специалисти, гражданското общество и по-широката общност, ще обогатят още повече учебния опит на учениците.

План за действие в областта на цифровото образование — действие 7

 

Повече по темата

geo-blocking2.png

Търговците на дребно трябва да предоставят на пазаруващите един и същ достъп до стоки и услуги, независимо в коя страна от ЕС се намират те. Ако не го...

ai_evolution_dance.jpg

Приканваме Ви да разгледате изкуствения интелект от различна гледна точка. Този видеоклип Ви показва как животът се пресича с технологията чрез танца,...

Graphic detail from the cover
  • Highlighted

Тези насоки имат за цел да се помогне на преподавателите и гражданите да разберат потенциала, който приложенията на изкуствения интелект и използването на данни могат да имат в образованието, и да се повиши осведомеността за възможните рискове.

ipschool
  • Highlighted

IdeasPowered@School предоставя разнообразни готови за използване образователни материали на всички езици на ЕС относно интелектуалната собственост за учители и ученици от всички възрасти и равнища.

В свят, в който невярната информация се разпространява безпроблемно, изграждането на умения за критична оценка е от решаващо значение. Този набор от инструменти дава възможност на преподавателите да развиват любознателни умове, подготвени за цифровата ера.