Přejít na hlavní obsah
Learning corner

Navažte kontakt s ostatními učiteli

Díky evropské síti učitelů můžete kontaktovat své kolegy z jiných zemí, podělit se s nimi o své zkušenosti a navázat spolupráci.

Pokyny

Disinformation guidelines cover

Pokyny vznikly propojením pedagogiky a zkušeností z praxe a mají praktický formát. Umožňují nám lépe pochopit, jak zajistit digitální gramotnost, a shrnují užitečné poznatky o tom, jak dezinformace fungují a jak se projevují.

Graphic detail from the cover

Cílem těchto pokynů je pomoci pedagogům pochopit potenciál aplikací umělé inteligence a využívání dat ve vzdělávání a zvýšit povědomí o možných rizicích.

Výuka specifických témat

Hledáte inspiraci od kolegů ohledně výuky na konkrétní téma?
Zkuste některý z těchto užitečných odkazů:

scientix

Scientix je platformou pro vědecké vzdělávání v Evropě. Klade si za cíl propagovat a podporovat celoevropskou spolupráci mezi učiteli, výzkumnými pracovníky a tvůrci politik s cílem inspirovat studenty k profesní dráze v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM).
(vícejazyčné internetové stránky)

climate coalition

Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu je evropská participativní vzdělávací komunita, která podporuje zavádění potřebných změn v zájmu zajištění klimaticky neutrální společnosti.
(internetové stránky v angličtině)

Blue Charter

Síť evropských modrých škol je iniciativa, která propojuje různé organizace, projekty i jednotlivce přispívající k udržitelné správě oceánů a ke zvyšování povědomí o problematice oceánů.
(internetové stránky v angličtině)

Radicalisation Awareness Network

Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci (RAN, z angl. Radicalisation Awareness Network) propojuje odborníky z celé Evropy, kteří se podílejí jak na předcházení násilnému extremismu, tak na boji proti němu, a to ve všech jeho podobách.
(internetové stránky v angličtině)