Skip to main content
Bratach an Aontais Eorpaigh Bratach an Aontais Eorpaigh
Learning corner
Alt nuachta28 Samhain 2022Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide

Maoiniú nua do scoileanna agus do sholáthraithe oideachais múinteoirí faoi Jean Monnet

Le sraith nua gníomhaíochtaí Jean Monnet do scoileanna, beidh múinteoirí agus institiúidí oiliúna múinteoirí in ann iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú chun teagasc a dhéanamh faoin Aontas Eorpach i dtíortha atá páirteach sa Chlár Erasmus+.

Jean Monnet Actions

Sa ghlao Jean Monnet is déanaí in 2023, a foilsíodh mar chuid den Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ 2023, tá na bearta seo a leanas go sonrach a thacaíonn le scoileanna:

Spriocdháta chun iarratas a dhéanamh

Is é an 14 Feabhra 2023 an spriocdháta chun togra a chur isteach.

Téigh chuig na leathanaigh ábhartha do gach ceann de na naisc thuas chun a fháil amach conas iarratas a dhéanamh ar an ngníomhaíocht seo, ar gníomhaíocht í a mhúnlaíonn saoránaigh.

An bhfuil spreagadh á lorg agat?

  • Féach ar an leabhrán maidir le Foghlaim faoin Aontas ar scoil ina bhfuil teistiméireachtaí ó mhúinteoirí agus ó dhaltaí agus tá neart ábhair i gCúinne na Foghlama chomh maith, ábhair a bhaineann go sonrach le haois ar leith agus atá ar fáil i ngach teanga, ar mhaithe le foghlaim, teagasc agus nascadh a dhéanamh.
  • Anseo thíos tá meastachán ón Dr Emmanuelle Schön Quinlivan, duine de na chéad daoine ar ar bronnadh deontas oiliúna múinteoirí:

Tá bliain eile deBFGTOEUá tabhairt chun críche againn faoi láthair le plaiceanna agus suaitheantais airgid do na múinteoirí iontacha a thug faoin gclár le linn na bliana seo, rud a bhí dian ó tharla go raibh orthu teacht suas leis an obair tar éis dhá bhliain den phaindéim. Táimid fíorbhuíoch dár bpobal iontach múinteoirí. www.bfgtoeu.com

Ar deireadh, agus tacair uirlisí á bhforbairt againn don dara leibhéal, féach an cuntas TikTok dár gclár: DABtheEU. (Discuss, Argue, Build the EU).

Rinneadh gach gníomhaíocht a bhuí le hOllúnacht Jean Monnet um Shaoránacht Eorpach Ghníomhach agus leis an deontas Oiliúna Múinteoirí.’

Sonraí

Dáta foilsithe
28 Samhain 2022
Údar
Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide
Type of content
News